Transport deseuri

Colectarea și transportul deșeurilor

Colectăm deșeurile de pe toată aria de delegare a serviciului, pe baza unui program stabilit de autoritățile locale și le transportăm la stația de transfer din Topliţa-Ciuc sau la stația de sortare din Sânsimion. În cursul activității noastre ținem comt de directivele europene în domeniu, care încurajează valorificarea deșeurilor, și în spiritul acestor reglementări realizăm os sortare riguroasă a deșeurilor colectate.
În cursul anului am organizat mai multe campanii prorii de colectare, dar ne-am alăturat și unor demersuri inițiate de alte organizații publice sau private orientate spre creșterea nivelului de educație și conștientizarea problemelor de mediu.
Dacă vă interesează cum se selectează deșeul, dați click aici!
Dacă vă interesează programul nostru de transport, dați click aici!
Tarifele noastre veți găsi, dacă dați click aici!
Telefon:

+40-737 026869

Adresa:

Str. Salcâm, Nr. 1, Miercurea-Ciuc, județul Harghita